Avgifter

BETALING AV AVGIFTER

När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du varje kvartal en avgift som täcker föreningens administrativa kostnader, drift samt det kollektiva tjänsteutbudet (gruppavtalet med Ownit o Telenor). Eftersom föreningens lån amorterades färdigt i juni 2019 kunde avgiften sänkas från 1.620:-/kvartal till 750:-/kvartal.

 

Kvartalsavgiften fastställs på årsstämman och för 2019 är avgifterna enligt följande:

 

Kvartal 1: januari - april. avgift: 1.620:-, förfallodatum 31-januari

Kvartal 2: maj - juni, avgift: 1.620:-, förfallodatum 30-april

Kvartal 3: juli - september, avgift: 750:-, förfallodatum 31-juli

Kvartal 4: oktober - december, avgift 750:-, förfallodatum 31-oktober


Vid försenad inbetalning av kvartalsavgiften tillkommer en påminnelseavgift. Vid utebliven betalning trots påminnelse stängs internet, telefoni samt TV tjänsterna av och ärendet lämnas vidare till inkasso eller kronofogdemyndigheten. För att öppna tjänsterna när förfallna fakturor har återbetalats tillkommer dessutom en kostnad på 500:- (som ska betalas innan tjänsterna öppnas).


Om du saknar själva fakturan går det bra att betala genom att betala kvartalsavgiften till bankgiro 139-3099 och ange din fastighetsbeteckning som meddelande.


Vill du få en påminnelse via e-post när det är dags att betala? Anmäld din e-postadress till "Prenumerera på SENASTE NYTT" på förstasidan