Avgifter

BETALING AV AVGIFTER

När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du varje kvartal en avgift som består dels av en avgift för finansieringen (ränta + amortering) av fibernätet samt administrativa kostnader för att driva föreningen och dels en avgift för det kollektiva tjänsteutbudet

 

Kvartalsavgiften fastställs på årsstämman och är för närvarande 1.620:- (540:-/mån). 4 st fakturor (1 för varje kvartal) delas ut i början av varje år. Förfallodatum för respektive kvartalsfaktura är: 31-januari, 30-april, 31-juli samt 31-oktober. Om du saknar en faktura går det bra att betala genom att betala 1.620:- till bankgiro 139-3099 och ange fastighetsbeteckningen.

 

Under mitten av 2019 beräknas föreningens lån beräknas vara helt amorterade vilket innebär att avgiften kommer att sänkas till 250:-/mån.

SiteLock