Avgifter

BETALING AV AVGIFTER

När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du varje kvartal en avgift som består dels av en avgift för finansieringen (ränta + amortering) av fibernätet samt administrativa kostnader och drift för att driva föreningen och dels en avgift för det kollektiva tjänsteutbudet. Föreningens lån kommer att vara färdigamorterade juni 2019 vilket innbär att avgiften sänks från 1.620:-/kvartal till 750:-/kvartal.

 

Kvartalsavgiften fastställs på årsstämman och för 2019 är avgifterna enligt följande:

 

Kvartal 1: januari - april. avgift: 1.620:-, förfallodatum 31-januari

Kvartal 2: maj - juni, avgift: 1.620:-, förfallodatum 30-april

Kvartal 3: juli - september, avgift: 750:-, förfallodatum 31-juli

Kvartal 4: oktober - december, avgift 750:-, förfallodatum 31-oktober.

 

Om du saknar själva fakturan går det bra att betala genom att betala kvartalsavgiften till bankgiro 139-3099 och ange din fastighetsbeteckning som meddelande.