Föreningens ordningsregler

FÖRENINGENS ORDNINGSREGLER

Ordningsregler för Samfällighetsföreningen Bara Fiber (version 2019-09-29)


Detta dokument innehåller ordningsregler för gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber) och riktar sig till dig som är ägare (eller blivande ägare) av ansluten fastighet.


Sammanfattningsvis innebär medlemskapet följande:


 • Som lagfaren ägare av ansluten fastighet är du automatiskt medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.

 • Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.

 • Du får som medlem ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har tecknat avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV

 • Som medlem betalar du varje kvartal den avgift som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om du väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.

 • Avgiften är från juli 2019 endast 250:-/mån (betalas per kvartal).

 • Föreningens stadgar samt dessa ordningsregler finns publicerade på hemsidan under “Föreningen / Stadgar”.

 • Som medlem kan du påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad varje år).

 • Som medlem har du möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.

 • Som fastighetsägare är du ansvarig att säkerställa att fiberkabeln som är förlagd på din tomt/fastighet inte skadas. Om du skulle skada fibern, ex vid grävarbete, blir du själv ersättningsskyldig. Säkerställ att du vet var fibern är förlagd på din tomt och se till att detta även finns dokumenterat i “huspärmen”. Det finns även nätkartor på föreningens hemsida där fiberns ungefärliga förläggning i mark finns utritad.

 • Om tjänsterna skulle helt eller delvis sluta fungera kontaktar du som fastighetsägare själv respektive tjänsteleverantör för hjälp. Kontaktuppgifter och instruktioner för felanmälan finns på föreningens hemsida under “Felanmälan”.

 • Som fastighetsägare ansvarar du själv för eventuell återställning av ytskikt vid reparation/service/underhåll av fibernätet och dess komponenter (exempelvis utbyte av tjänstefördelare eller reparation av trasig fiber på tomt).

 • Om du står i begrepp att sälja din fastighet måste du följa checklistan för ägarbyte som finns på föreningens hemsida (under “Ägarbyte”)

 • Om du vill veta mer om vad det innebär att vara med i en samfällighetsförening kan du läsa mer exemepelvis på Lantmäteriets hemsida https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/om-samfallighetsforeningar/


Om fibernätet


Samfällighetsföreningen Bara Fiber har under åren 2012-2013 investerat och byggt i ett gemensamt fibernätverk i Bara som kan utnyttjas för tjänsterna internet, telefoni och TV. Ca 664 fastigheter är anslutna till
samfälligheten (september 2019).


Det finns fastigheter inom området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen, men det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen
finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad då fiber är draget till tomtgränsen.


Tjänstefördelaren

 

På insidan av din fastighet finns en tjänstefördelare dit inkommande fiber är svetsad/ansluten. Tjänstefördelaren omvandlar signalerna i fibern till tjänster (internet, telefoni samt TV). Tjänstefördelaren och också inbyggd router och Wi-Fi funktion.

 

Tjänstefördelaren är en förutsättning för leveransen av tjänsterna. Den är fast monterad och får endast demonteras av tjänsteleverantörens fibertekniker. Om man har behov av mer avancerad router/Wi-Fi går det att att egen router till tjänstefördelaren, då bör man kontakta Ownit så att de kan göra nödvändiga inställningar i tjänstefördelaren (de ställer porten i “bryggat läge”).

 

Tjänsteutbud

 

Det kollektiva tjänsteutbudet:

 

Internet: 1000Mbit från Ownit

 

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

 

TV:  TV tjänster från Telenor. Analogt basutbud ca 19 kanaler. Digitalt basutbud (Kabel-TV/DVT-C), ca 17 kanaler (alla i HD). Streamingtjänst från Telenor ("Telenor Stream"). Möjligheter att teckna ytterligare kanalpaket som individuellt val. Analog och Kabel-tv signal från tjänstefördelare distribueras via koaxialkabel/antennkabel. För att kunna ta in hela digitala utbudet krävs en HD-box med tillhörande programkort från Telenor (ingår 1 st per fastighet). För mer detaljer om utbudet, se här.

 

Betalning av kvartalsavgiften

När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du varje kvartal en avgift för drift- och administrativa kostnader för att driva föreningen samt det kollektiva tjänsteutbudet (internet, telefoni o TV).

 

Kvartalsavgiften är (från juli 2019) 750:- (250:-/mån). 4 st fakturor (1 för varje kvartal) delas ut i början av varje år. Förfallodatum för respektive kvartalsfaktura är: 31-januari, 30-april, 31-juli samt 31-oktober.

 

Vid försenad inbetalning av kvartalsavgiften tillkommer en påminnelseavgift. Vid utebliven betalning trots påminnelse stängs internet, telefoni samt TV tjänsterna av och ärendet lämnas vidare till inkasso eller kronofogdemyndigheten. Öppningsavgift på 500:- tillkommer för att aktivera avstängda tjänster.


Om du saknar en pappersfaktura går det bra att betala avgiften till bankgiro 139-3099 och ange din fastighetsbeteckning.


Felanmälan och hjälp
Om tjänsterna skulle helt eller delvis sluta fungera kontaktar du själv respektive tjänsteleverantör för hjälp. Kontaktuppgifter för felanmälan finns på föreningens hemsida under “Tjänsteutbud/Felanmälan”.


Information till medlemmarna
All information till medlemmarna, exempelvis nyheter, protokoll eller kallelser till årsmöte, läggs ut på föreningens hemsida www.barafiber.se.


På hemsidan kan du även anmäla din e-postadress för nyhetsutskick.


Ofta läggs också ut ett inlägg på Bara Fibers Facebooksida med hänvisning till att det finns ny information på hemsidan.


Om du behöver komma i kontakt med styrelsen
Om du undrar över något är du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen via e-post på info@barafiber.se.