Föreningens ordningsregler

FÖRENINGENS ORDNINGSREGLER

Ordningsregler för Samfällighetsföreningen Bara Fiber (version 2020-02-09)


Detta dokument innehåller ordningsregler för gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber) och riktar sig till dig som är ägare (eller blivande ägare) av ansluten fastighet.


Sammanfattningsvis innebär medlemskapet följande:


 • Som lagfaren ägare av ansluten fastighet är du automatiskt medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.

 • Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.

 • Du får som medlem ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har tecknat avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV

 • Som medlem betalar du varje kvartal den avgift som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om du väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.

 • Avgiften är från juli 2019 endast 250:-/mån (betalas fr.o.m. 2020 halvårsvis).

 • Föreningens stadgar samt dessa ordningsregler finns publicerade på hemsidan under “Föreningen / Stadgar”.

 • Som medlem kan du påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad varje år).

 • Som medlem har du möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.

 • Som fastighetsägare är du ansvarig att säkerställa att fiberkabeln som är förlagd på din tomt/fastighet inte skadas. Om du skulle skada fibern, ex vid grävarbete, blir du själv ersättningsskyldig. Säkerställ att du vet var fibern är förlagd på din tomt och se till att detta även finns dokumenterat i “huspärmen”. Det finns även nätkartor över fibern förläggning, läs mer om detta här.

 • Om tjänsterna skulle helt eller delvis sluta fungera kontaktar du som fastighetsägare själv respektive tjänsteleverantör för hjälp. Kontaktuppgifter och instruktioner för felanmälan finns på föreningens hemsida under “Felanmälan”.

 • Som fastighetsägare ansvarar du själv för eventuell återställning av ytskikt vid reparation/service/underhåll av fibernätet och dess komponenter (exempelvis utbyte av tjänstefördelare eller reparation av trasig fiber på tomt).

 • Om du står i begrepp att sälja din fastighet måste du följa checklistan för ägarbyte som finns på föreningens hemsida (under “Ägarbyte”)

 • Om du vill veta mer om vad det innebär att vara med i en samfällighetsförening kan du läsa mer exemepelvis på Lantmäteriets hemsida https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/om-samfallighetsforeningar/


Om fibernätet


Samfällighetsföreningen Bara Fiber har under åren 2012-2013 investerat och byggt i ett gemensamt fibernätverk i Bara som kan utnyttjas för tjänsterna internet, telefoni och TV. Ca 671 fastigheter är anslutna till
samfälligheten (januari 2020).


Det finns fastigheter inom området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen, men det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen
finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad då fiber är draget till tomtgränsen.


Tjänstefördelaren

 

På insidan av din fastighet finns en tjänstefördelare dit inkommande fiber är svetsad/ansluten. Tjänstefördelaren omvandlar signalerna i fibern till tjänster (internet, telefoni samt TV). Tjänstefördelaren och också inbyggd router och Wi-Fi funktion.

 

Tjänstefördelaren är en förutsättning för leveransen av tjänsterna. Den är fast monterad och får endast demonteras av tjänsteleverantörens fibertekniker. Om man har behov av mer avancerad router/Wi-Fi går det att att egen router till tjänstefördelaren, då bör man kontakta Ownit så att de kan göra nödvändiga inställningar i tjänstefördelaren (de ställer porten i “bryggat läge”).

 

Tjänsteutbud

 

Det kollektiva tjänsteutbudet:

 

Internet: 1000Mbit från Ownit

 

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

 

TV:  TV tjänster från Telenor. Analogt basutbud ca 19 kanaler. Digitalt basutbud (Kabel-TV/DVT-C), ca 17 kanaler (alla i HD). Streamingtjänst från Telenor ("Telenor Stream"). Möjligheter att teckna ytterligare kanalpaket som individuellt val. Analog och Kabel-tv signal från tjänstefördelare distribueras via koaxialkabel/antennkabel. För att kunna ta in hela digitala utbudet krävs en HD-box med tillhörande programkort från Telenor (ingår 1 st per fastighet). För mer detaljer om utbudet, se här.

 

Betalning av avgiften


När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du en avgift till föreningen som täcker både föreningens administrativa kostnader/drift, samt det kollektiva tjänsteutbudet som medlemmarna kan ta del av (gruppavtalen med Ownit och Telenor). Som medlem i föreningen betalar du avgiften oavsett du väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.

 

Avgiften fastställs av medlemmarna på årsstämman, och för 2020 är avgiften 1500:-/halvår (250:-/mån) och kommer att faktureras enligt följande:


Period

Fakturabelopp

Fakturans förfallodatum

Faktura skickas ut

Halvår 1 (januari - juni)

1.500 kr
(250 kr/mån x 6 mån)

31 mars

Början av mars

Halvår 2 (juli - december)

1.500 kr
(250 kr/mån x 6 mån)

30 september

Början av september


Observera att om du av någon anledning inte har fått eller saknar din faktura, är du som medlem i samfällighetsföreningen själv skyldig att höra av dig till föreningen för att efterlysa din faktura!


Vid felaktig inbetalning, exempelvis betalning av felaktigt belopp, fel OCR nummer, återbetalning av för högt belopp eller liknande, tillkommer en skälig hanteringsavgift på grund av den manuella hantering som krävs för att åtgärda felet.


Vid försenad inbetalning av fakturan tillkommer en påminnelseavgift på 60:-. Vid utebliven betalning trots påminnelse kommer tjänsterna (internet, telefoni samt TV) att stängas av och ärendet lämnas därefter vidare till inkasso (inkassoavgift tillkommer) och därefter till kronofogdemyndigheten. En administrativ avgift på 500:- tillkommer i öppningsavgift för att åter öppna avstängda tjänster efter att skulden har reglerats. Öppningen av tjänsterna kan ta upp till 5 arbetsdagar efter att samtliga skulder samt öppningsavgiften har betalats.


Om ni har frågor kring fakturorna, se följande sida (länk) eller kontakta ekonomi@barafiber.se


Felanmälan och hjälp
Om tjänsterna skulle helt eller delvis sluta fungera kontaktar du själv respektive tjänsteleverantör för hjälp. Kontaktuppgifter för felanmälan finns på föreningens hemsida under “Tjänsteutbud/Felanmälan”.


Information till medlemmarna
All information till medlemmarna, exempelvis nyheter, protokoll eller kallelser till årsmöte, läggs ut på föreningens hemsida www.barafiber.se.


På hemsidan kan du även anmäla din e-postadress för nyhetsutskick.


Ofta läggs också ut ett inlägg på Bara Fibers Facebooksida med hänvisning till att det finns ny information på hemsidan.


Om du behöver komma i kontakt med styrelsen
Om du undrar över något är du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen via e-post på info@barafiber.se.