Anmälan nyanslutning

ANMÄLAN NYANSLUTNING

Givet att din fastighet ligger inom upptagningsområdet kan du här som fastighetsägare fylla i anmälan för nyanslutning av din fastighet. Detta gör du genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. Styrelsen kommer därefter att upprätta ett anslutningskontrakt (för inträde i gemensamhetsanläggningen Värby ga:27 / Samfällighetsföreningen Bara Fiber) som måste signeras av båda parter (du som fastighetsägare samt Samfällighetsföreningen).


Följande anslutningstillfällen är inplanerade:


För inkoppling senast 1 maj 2020 ska anslutningsavgiften vara betald senast 28 februari 2020


För inkoppling senast 1 november 2020 ska anslutningsavgiften vara betald senast 31 augusti 2020

 

  1. Fastighetsägaren fyller i anmälningsformuläret (på denna sida)
  2. Styrelsen upprättar ett anslutningskontrakt och skickar till fastighetsägaren
  3. Styrelserepresentant och fastighetsägare träffas för att signera avtalet/avtalen.
  4. Faktura på anslutningsavgiften (28.825:-) skickas till fastighetsägaren
  5. Fastighetsägaren betalar fakturan på efteranslutningsavgiften
  6. Styrelsen beställer vid nästa möjliga anslutningstillfälle installation av fiber till fastigheten (grävning mellan tomtgräns och fastighet, blåsning av fiber samt installation av tjänstefördelare). Installationen utförs av en underentreprenör.
  7. Underentreprenören kontaktar fastighetsägaren för att boka in grävning och installation. Grävning och installation sker i samråd med fastighetsägaren.
  8. När fastigheten är ansluten till fibernätet börjar fastighetsägaren betala Bara Fibers månadsavgift (första månaden fr.o.m. att fastigheten är ansluten)


Om ni har frågor kring nyanslutning kan ni även maila till nyanslutning@barafiber.se

Se högre upp på sidan för status för din anmälan!