Anmälan nyanslutning

ANMÄLAN NYANSLUTNING

Givet att din fastighet ligger inom upptagningsområdet kan du här som fastighetsägare fylla i anmälan för anslutning av din fastighet. Detta gör du genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. Styrelsen kommer därefter att upprätta ett anslutningskontrakt (för inträde i gemensamhetsanläggningen Värby ga:27 / Samfällighetsföreningen Bara Fiber) som måste signeras av båda parter (du som fastighetsägare samt Samfällighetsföreningen).

 

  1. Fastighetsägaren fyller i anmälningsformuläret (på denna sida)
  2. Styrelsen upprättar ett anslutningskontrakt och skickar till fastighetsägaren
  3. Styrelserepresentant och fastighetsägare träffas för att signera avtalet/avtalen.
  4. Faktura på anslutningsavgiften skickas till fastighetsägaren (vid delbetalning en lägre summa)
  5. Fastighetsägaren betalar fakturan på anslutningsavgiften
  6. Styrelsen beställer vid nästa möjliga tillfälle installation av fiber till fastigheten (grävning mellan tomtgräns och fastighet, blåsning av fiber samt installation av fiberkonverter/CPE). Installationen utförs av en underentreprenör.
  7. Underentreprenören kontaktar fastighetsägaren för att boka in grävning och installation. Grävning och installation sker i samråd med fastighetsägaren (normalt sätt förläggs fibern närmsta/enklaste vägen till fastigheten och där fiberkonvertern/CPEn då installeras på fastighetens insida).
  8. När fastigheten är ansluten till fibernätet börjar fastighetsägaren betala Bara Fibers månadsavgift (fr.o.m. första månaden efter att fastigheten är ansluten)
  9. Lantmäteriet uppdaterar gemensamhetsanläggningen Värby GA:27 med den nytillkomna fastigheten som därmed är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber.

Se högre upp på sidan för status för din anmälan!

Hantering av personuppgifter: De personuppgifter som du anger i ovanstående formulär kommer att kunna läsas endast av Bara Fibers Styrelse. Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till tredje part, utan kommer endast användas för att upprätta anslutningskontraktet och kommer därefter att raderas.