Anslut fastighet

NYANSLUTNING AV FASTIGHET

Jag vill bli medlem! Vad gäller?

 

Du som bor i ett hus inom Bara Fibers upptagningsområde kan enkelt bli medlem. Vi förklarar längst ner hur det går till, men först berättar vi varför så många, 664 fastigheter (april 2019), har gått med och vad du också vinner på att ansluta dig.

 

Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt invigningstalar i januari 2014

Historien bakom

 

Anläggningen togs i drift vid årsskiftet 2013/2014 efter att Baras villaägare bestämt att ta saken i egna händer och bildat en  samfällighetsförening för att kunna låna upp de 14 miljoner det kostade. Föreningen bestämde att utöver dem som hade anslutit sig, 445 villor, skulle anläggningen förberedas så att alla inom området, 820 villor, skulle kunna gå med om man ändrade sig senare eller om huset fick ny ägare. På så sätt har hittills mer än 200 medlemmar tillkommit.

 

Varför ska jag gå med?

Nätet ägs helt av medlemmarna själva genom föreningen, vars styrelse, 6 personer, ser till att drift, ekonomi, avtal, och liknande fungerar. Genom att inga utomstående ägare finns och anläggningskostnaden kunde lånas upp till 1,5% ränta är månadskostnaden för medlemmarna oslagbart låg. Att medlemmarna själva helt äger och driver nätet betyder också att inga automatiska eller smygande prishöjningar sker, att de ingående bredband, TV och telefonitjänsterna håller högsta kvalitet och är anpassade för oss, samt att driften är maximalt kostnadseffektiv. Allt detta sammantaget gör vår anläggning till den kanske allra bästa i landet.

 

Slutligen betyder ägandet att ditt hus blir mer värt. Den ägarandel som var och en hittills betalt, och som blir helt betald under år 2019, finns som en dold tillgång i vars och ens fastighet. Den låga månadskostnaden och den höga kvaliteten i nätet höjer denna tillgång ytterligare.

 

 

Ekonomin

Fr.o.m. juli 2019 när föreningens lån är amorterade är månadskostnaden endast 250:-. I månadskostnaden ingår, förutom tjänsterna bredband, TV, telefoni även föreningens driftkostnader.

 

Tekniken

Nätet är robust och framtidssäkrat. Bredbandshastigheten är 1000/1000 Mbit/s, TV har 19 kanaler (14 i HD) samt streaming, kostnadsfri fast telefon ingår. HD-box eller CA-modul, samt tjänstefördelare med Wi-Fi ingår också.

 

Samfällighetsföreningen

Orsaken till att samfällighetsförening bildades är att det var enda sättet för oss att själva finansiera och bygga nätet. Medlemskapet är knutet till fastigheten vilket gör att bankerna kan ha våra fastigheter som säkerhet tills lånet är betalt, och med denna starka säkerhet kunde föreningen få det ytterst förmånliga lånet.

En samfällighetsförening är mycket svår att upplösa, vilket innebär att föreningens medlemsfastigheter normalt inte kan utträda. Det ger föreningen stabilitet och förutsägbarhet. Och i dagens digitala värld, där förstklassig uppkoppling är nödvändig, är den prismässiga och tekniska fördelen i Bara Fiber helt avgörande.

 

Vad kostar det att ansluta sig?

Vi förberedde redan från början för dem som ännu inte var medlemmar genom att dra fiber fram till alla tomtgränser. Det sparar kostnader för alla parter. Som ny medlem betala du en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften varierar med när du ansluter dig, därför att du behöver betala ikapp den amortering som alla bidrar till genom månadsavgiften. I anslutningsavgiften ingår också kostnaden för fiberdragning från din tomtgräns till tjänstefördelaren inomhus. Månaden efter att din anslutning är i drift börjar du betala den ordinarie månadsavgift som alla betalar. För att se nuvarande anslutningskostnad (samt för kommande kvartal), se under fliken "Anslutningskostnader" (det finns även möjlighet till delbetalning av anslutningskostnader).

 

Hur gör jag?

Om du tar det kloka beslutet att gå med kan du fylla i anmälan här direkt på hemsidan. Om du har frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på info@barafiber.se.

 

Du hittar mer information här på hemsidan och på facebook.com/barafiber

 

Välkommen!