Anslutnings kostnad

ANSLUTNINGSKOSTNAD

Anslutningskostnaden består dels av en installationskostnad (grävning, fiberblåsning o svetsning samt installation av tjänstefördelare/router i din fastighet) samt kostnaden för amortering av föreningens lån motsvarande vad alla andra medlemmar har fått betala. Amorteringen är 750:-/kvartal vilket innebär att anslutningskostnaden ökar med motsvarande belopp varje kvartal.

 

Anslutningskostnader beroende på tidpunkt för anslutning:

 

19.750:- för anslutning 1/4-2018 (betalning av ansl.kostnad senast 15/2-2018)

 

20.500:- för anslutning 1/7-2018 (betalning av ansl.kostnad senast 15/5-2018)

 

21.250:- för anslutning 1/10-2018 (betalning av ansl.kostnad senast 15/8-2018)

 

22.000:- för anslutning 1/1-2019 (betalning av ansl.kostnad senast 15/11-2018)

 

22.750:- för anslutning 1/4-2019 (betalning av ansl.kostnad senast 15/2-2019)


Kommande kvartal fr.o.m. april 2019:

Pga ökade kostnader för nyinstallationer görs nu en översyn av anslutningsavgiften samt hur ofta nyanslutningar kommer att kunna göras. För frågor var vänlig att kontakta info@barafiber.se

 

Det finns möjlighet till delbetalning av del av anslutningskostnaden, se nedan.

 

DELBETALNING AV ANSLUTNINGSKOSTNAD

 

Samfällighetsföreningen Bara Fibers styrelse har beslutat att from 2018-07-01 erbjuda delbetalning på del av anslutningskostnaden.

 

Delbetalning innebär att 12.600:- av anslutningskostnaden kan delas upp på 18 månader. Adm. kostnad på 250:- tillkommer.

 

Exempel:

Anslutningskostnad 22.700:-

 

Engångsinbetalning 10.150:- + 250:- adm. kostnad

Därefter delbetalningar 18 månader x 700:-/mån (= 12.600:-)

 

Frågor om delbetalning? Kontakta styrelsen info@barafiber.se