Upptagnings område

UPPTAGNINGSOMRÅDE

Bara Fibers upptagningsområde framgår av markeringarna i nedanstående karta.

 

I samband med byggnationen av fibernätet förberedde föreningen med fiberrör fram till tomtgräns till samtliga fastigheter inom upptagningsområdet vilket nu gör att det är relativt enkelt att efteransluta en fastighet. I dagsläget är 671 av totalt 820 fastigheter anslutna, dvs ca 80% av fastigheterna.

 

Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda uppkoppling utanför upptagningsområdet. I dagsläget finns inga planer att utöka området.