Anslutnings kostnad

ANSLUTNINGSKOSTNAD

Anslutningskostnaden består dels av en installationskostnad (grävning, fiberblåsning o svetsning samt installation av tjänstefördelare/router i din fastighet) samt kostnaden för amortering av föreningens lån motsvarande vad alla andra medlemmar har fått betala. Amorteringen är 750:-/kvartal vilket innebär att anslutningskostnaden ökar med motsvarande belopp varje kvartal.

 

Anslutningskostnader beroende på tidpunkt för anslutning:

 

 

Det finns möjlighet till delbetalning av del av anslutningskostnaden, se nedan.

 

DELBETALNING AV ANSLUTNINGSAVGIFT

 

Samfällighetsföreningen Bara Fibers styrelse har beslutat att from 2018-07-01 erbjuda delbetalning på del av anslutningsavgiften.

 

Delbetalning innebär att 12.600:- av anslutningsavgiften kan delas upp på 18 månader. Adm. kostnad på 250:- tillkommer.

 

Exempel Anslutningskostnad 22.000:-

 

Delbetalning 18 månder x 700:-/mån (= 12.600:-).

Engångsinbetalning 9.400:- + 250:- adm. kostnad.

 

Frågor om delbetalning? Kontakta styrelsen info@barafiber.se