Senaste nyheterna

 

SENASTE NYHETERNA KRING TJÄNSTEAVTALET

Uppdatering 4 november 2018

 

Övergång Sydantenn till Telenor 31 januari 2019

Datum för TV-övergång från Sydantenn till Telenor har bestämts till torsdagen den 31 januari 2019. Detta datum kommer Sydantenn att montera ner sin TV-utrustning (från Bara Fibers nodbod) och Telenor kommer i samband med detta att installera sin TV-utrustning. När bytet är slutfört (beräknas ta hela dagen) kommer TV-signalerna alltså att levereras av Telenor vilket innebär att fr.o.m. detta datum måste man använda TV-utrustning (digitalbox/CA-modul) från Telenor.

 

Efter diskussioner mellan Bara Fibers styrelse, Sydantenn och Telenor beslutades det att 31 jan 2019 är det mest lämpliga datumet för övergång till Telenors TV-tjänster. En av anledningarna är att det faktura/administrativt är fördelaktigare att göra skiftet i samband med månadsskifte samt att undvika att göra denna typ av förändringar under jul/nyårsledigheter.

 

Under slutet av december / början av januari kommer Telenor att skicka ut informations och beställningsmaterial där respektive hushåll kan beställa digitalbox / CA-modul (1 st digitalbox eller CA-box ingår gratis).

 

Eventuella redan betalda abonnemangs/kortavgifter till Sydantenn - som avser period efter 31 januari 2019 - kommer Sydantenn att återbetala (till respektive fastighetsägare).

 

Telenors streamingtjänst kommer att kunna aktiveras av respektive fastighetsägare fr.o.m. 1 februari 2019.

 

Byte av tjänstefördelare/CPE

Befintliga tjänstefördelare (den ”vita boxen” för inkommande fiber i varje fastighet) kommer att bytas ut mot en ny och modernare tjänstefördelare (ett 40-tal fastigheter har redan den nya tjänstefördelaren).

 

Fibertekniker från Installations Companiet (IC) kommer att under perioden vecka 46 (november) - vecka 6 (februari) att behöva tillträde till din fastighet för att byta ut tjänstefördelaren. Detta arbete tar ca 1 timma per fastighet och ett par veckor innan bytet kommer du att få en lapp i din brevlåda med datum och tidpunkt för bytet i just din fastighet.