Checklista säljare

CHECKLISTA FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET 

Ägarbyte fastighet medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber.

 

Du som står i begrepp att sälja din fastighet har några saker som du bör tänka på inför ägarbytet, se nedanstående checklista.

 

Checklista för ägarbyte:

 

 1. Informera din mäklare om att fastigheten är ansluten till Bara Fibers samfällighet
 2. Anmäl ny ägare till Bara Fiber
 3. Kontakta Ownit och Sydantenn
 4. Komma överens med köparen kring hanteringen av kvartalsfakturan
 5. Lämna över eventuella kvartalsfakturor till köparen
 6. Lämna över eventuell dokumentation om fibern

 

För mer detaljerad information om respektive punkt i checklistan, se nedan.

 

1. Informera din mäklare

 

När du ska sälja din fastighet är du skyldig att informera din mäklare om att fastigheten är ansluten till ett gemensamt fibernätverk genom gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 och att detta innebär ett medlemskap i Samfällighetsföreningen Bara Fiber.

 

Du kan med fördel rekommendera mäklaren att ta kontakt med föreningen/styrelsen info@barafiber.se eller hänvisa till www.barafiber.se för att denne ska kunna lämna korrekt information till presumtiva köpare. Viktigt att observera är att den som köper din fastighet inte kan välja bort avgifterna till samfällighetsföreningen eftersom det följer med fastigheten.

 

Vi har även sammanställt lite information till din mäklare som du kan hänvisa till, se här.

 

2. Anmäl ny fastighetsägare till Bara Fiber

 

Så fort köpekontraktet är upprättat, underskrivet och eventuell tidsfrist för besiktningsklausul är passerad ska du snarast möjligt anmäla ny ägare till Bara Fiber genom att maila sydelektro.lena@telia.com och ange följande information:

 

 • Namn på säljare
 • Namn på köpare
 • Personnummer på köparen
 • Fastighetsbeteckning
 • Datum för ägarbyte

 

3. Kontakta Ownit och Sydantenn

 

Tänk på att även i god tid innan du flyttar meddela Sydantenn och Ownit om ägarbytet (samt säga upp eventuella individuella tilläggsabonnemang/tjänster).

 

4. Komma överens med köparen kring hanteringen av kvartalsfakturan

 

Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27. Som ägare av fastigheten är man automatiskt medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber (som förvaltar gemensamhetsanläggningen). Det innebär att den köparen kommer att ta över säljarens ansvar att betala avgiften till samfällighetsföreningen.

 

Vid ägarbyte har säljaren och köparen ett solidariskt betalningsansvar för fakturan. Om en kvartalsfaktura till Bara Fiber ska betalas, men som avser tid då köparen kommer att ha tillträtt fastigheten avtalar du lämpligtvis med köparen om vem som ska betala fakturan och/eller gör en avräkning för avgiften på banken vid överlåtelsen av fastigheten (informera även mäklaren om detta).

 

5. Lämna över eventuella kvartalsfakturor till köparen

 

Lämna över eventuella redan utdelade resterande kvartalsfakturor till köparen. Även om fakturorna är utställda med säljarens namn så går de bra att använda.

 

6. Lämna över eventuell dokumentation till köparen

 

Du måste se till att din dokumentation om fiberinstallationen eller tjänsterna finns med i "huspärmen" som lämnas över till nya ägaren, samt se till att nya ägaren vet var på tomten fibern är dragen.