INFORMATION TILL MÄKLARE

Information för Mäklare vid Ägarbyte

Om du säljer en fastighet som ingår i gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber), vänligen läs följande information så att du kan informera köpare korrekt.


Avräkning av Halvårsfaktura

Vid ägarbyte blir köparen automatiskt medlem i samfällighetsföreningen och övertar ansvaret för att betala avgiften. Säljaren och köparen delar ansvaret för halvårsfakturan, men säljaren ansvarar för att göra upp betalningen med köparen. Halvårsfakturan måste betalas i sin helhet och hanteras som fastighetsskatten vid överlåtelsen.


Anslutning

Fastigheter som ännu inte är anslutna till fibernätet kan enkelt göra en anslutning. Fiber är draget till tomtgränsen och installation kan ske till en rimlig kostnad. Se nyanslutning.


Viktigt för Köpare

 • Köparen blir medlem i samfälligheten och delägare i fibernätet.
 • Medlemskapet kan inte sägas upp eller väljas bort.
 • Köparen får tillgång till internet, telefoni och TV från samfällighetens tjänsteleverantörer.
 • Kvartalsavgiften betalas oavsett tjänsternas användning.
 • Köparen ansvarar för att tidigare avgifter är betalda.
 • En administrationsavgift på 300 kr tillkommer vid ägarbyte.
 • Medlemmar kan påverka samfälligheten genom att delta i föreningsstämman och engagera sig i föreningens arbete.
 • Se avgifter för information kring kostnad för medlemskapet.


Tjänsteutbud

 • Internet: 1000 Mbit/s från Ownit
 • Telefoni: IP-telefoni från Ownit
 • TV: Basutbud med ca 20 HD-kanaler och streamingtjänst från Telenor. Möjlighet att välja ytterligare kanalpaket.


För mer information, kontakta oss på info@barafiber.se.