ANSLUTNINGSAVGIFT

Föreningen vill att så många fastigheter som möjligt inom upptagningsområdet ska ansluta sig till fibernätet, och därför är anslutningsavgiften framräknad utifrån en självkostnadsprincip.


Anslutningsavgiften är för närvarande 28.825:-* och har beräknats fram utfifrån följande två kostnader:


1) Installations och inkopplingskostnad (exempelvis grävning, fiberblåsning o svetsning samt installation av tjänstefördelare/router i din fastighet)

2) Inköp i föreningen (retroaktiv amortering av föreningens central fiberinfrastruktur, denna summa är samma som alla medlemmar har fått betala). 


Villkor för efteranslutning (klicka för att följa länk)


Föreningens ordningsregler (viktiga att läsa igenom och känna till innan du blir medlem)


* vid minst 6 st samtidiga efteranslutningar erhålls mängdrabatt på ca 1.600:-/fastighet (vid minst 11 samtidiga erhålls mängdrabatt på ca 3.100:-/fastighet). Anslutningsavgiften kan komma att förändras framöver beroende på aktuellt avtal med entreprenören.


Fråga:

Kan man gräva själv och på så sätt få ner anslutningsavgiften?


Svar:

Anslutningsavgiften tas ut helt enligt självkostnadsprincipen, dvs föreningen avser inte att göra någon vinst utan kostnaderna ska bara bära sig själv.


En nyanslutning består av många olika arbetsmoment, exempelvis förprojektering, utsättning/lokalisering av fiberrör vid tomtgräns, gräv/schakt, skarvning o förläggning av fiberrör, grovåterställning, dokumentation av fiberns förläggning, installation av tjänstefördelare, blåsning och svetsning av fiber, uppdatering av gruppavtal, medlemsregistreringar, uppdatering av föreningens nätkartor, lantmäterikostnader m.m. Kostnaden för själva grävningen uppskattas till endast ca 10-20% av totalkostnaden.


Föreningen har upphandlat installationerna utifrån att en entreprenör får det totala ansvaret för hela den fysiska/tekniska installationen och som bygger på en schablon för alla blivande medlemmar. Att i stället upphandla installationerna utifrån att fastighetsägaren i vissa fall vill gräva själv bedöms inte ha någon märkbar påverkan på den totala kostnaden, därför är detta alternativ inte tillgängligt i nuvarande ramavtal. Att underlätta installationen genom att exempelvis hjälpa till att gräva själv är så klart tacksamt men alltså inget som påverkar priset för den enskilda medlemmen.


Anslutningstillfällen


Från det att Bara Fiber beställer nyanslutning (av entreprenören) behöver entreprenören ca 2-3 månader på sig att genomföra entreprenaden.


Föreningen strävar efter att kunna erbjuda ett anslutningstillfälle per år. Följande anslutningstillfällen är inplanerade:


För inkoppling 1 juni 2024 ska anslutningsavgiften vara betald senast 28 februari 2024


Observera att förseningar kring fiberinstallationerna ofta förekommer. Anledningar är exempelvis svåra markförhållanden, svårigheter för entreprenörer att hitta kopplingspunkten vid tomtgräns, entreprenörers väntetid/arbetsbelastning m.m. Förseningar på 1-2 månader är vanligt förekommande och därför rekommenderas en buffert vad gäller uppsägning av befintliga abonnemang.