UPPTAGNINGSOMRÅDE

Bara Fibers upptagningsområde framgår av markeringarna i nedanstående karta.

 

I samband med byggnationen av fibernätet förberedde föreningen med fiberrör fram till tomtgräns till samtliga fastigheter inom upptagningsområdet vilket nu gör att det är relativt enkelt att efteransluta en fastighet. I dagsläget är ca 700 av totalt 830 bostäder anslutna, dvs ca 85% av fastigheterna.

 

Eftersom vi är en samfällighetsförening som förvaltar en fiberanläggning (gemensamhetsanläggning) är det dessvärre mycket resurskrävande och dyrt att koppla in fastigheter som finns utanför upptagningsområdet. En anledning är etableringskostnader samt att gemensamhetsanläggningen måste utökas via en lantmäteriförrättning. Därför finns i dagsläget inga planer att utöka området.