SUPPORT & FELANMÄLAN

Problem med din tjänstefördelare, internetuppkoppling eller telefon (OWNIT)

 

Om du har problem med din internetuppkoppling, prova först med att starta om den vita tjänstefördelaren ("Inteno"). Detta gör du genom att:


  1. Slå av strömbrytaren på den vita tjänstefördelaren och övrig inkopplad utrustning så som extern egen router eller liknande.
  2. Efter 1 minut, slå om strömbrytaren till tjänstefördelaren igen. Vänta med att koppla på strömmen till övrig utrustning.
  3. Efter 2 minuter, koppla in strömmen till övrig utrustning. Internet bör efter resterande utrustning startat upp igen vara åter, detta kan ta upp till 5 minuter. 


Om inte omstart av tjänstefördelaren och övrig kringutrustning hjälper går du in Ownits hemsida via någon alternativ uppkoppling och hitta information om eventuella driftstopp. Denna information hittar du under rubriken kundservice/driftstopp

 

Om felet inte beror på ett driftstopp och du fortfarande har problem, kontakta Ownit.

 

Om du upplever att trådlös Wi-Fi är dålig/svag på 2,4Ghz bandet så kan det ofta hjälpa att byta Wi-Fi kanal eftersom det är trångt på detta band, exempelvis från grannens Wi-Fi eller andra elektriska komponenter. Se denna guide


För mer information se Ownits kundservice

 

Ownits kundtjänst

Tfn 08-525 07 300

Vardagar 9-18 och helger 10-14

 

 

Problem med dina TV-kanaler (TELENOR)

 

Om inte TV fungerar överhuvud taget bör du först kontakta Ownit och be dem kontrollera att din tjänstefördelare släpper igenom kabel-TVn. 

 

Glapp i din HDMI-kabel, antennkabel, antennadapter eller skadad antennkabel är en vanligt förekommande orsak till problem med TV (trots att du inte har "rört" kablarna). Att bryta strömmen till tjänstefördelare, HD-box o TV kan ibland lösa problemet. Ett annat vanligt problem när man använder HD-box är att TVn inte är inställd på rätt "källa" (se "TV hjälpsidan"). Om du har störningar på enstaka/vissa kanaler är problemet ofta dålig kontakt eller kvalité på antennkabel eller störningar från annan närliggande utrustning, exempelvis högtalare eller DVD-spelare, som stör vissa frekvenser.

 

Om du har problem med att du saknar tillgång till vissa av dina TV-kanaler, eller problem med HD-boxen, kan du ta kontakt med Telenor. Om du enbart helt plötsligt bara får in de okodade kanalerna (ex SVT1) men inte de kodade (ex TV3), kan det ibland hjälpa att ta ut programkortet och försiktigt gnugga/rengöra chippet på kortet.

 

Länk till Telenors hemsida

Länk till Bara Fibers "TV hjälpsida" (diverse guider o andra material)

 

Telnr till Telenors kundtjänst:

020-222 222


Öppettider: Vardagar 08.00 – 18.00 och lördagar 10.00 – 17.00

 

Problem med Telenor Stream (TELENOR)

 

Telenor kundtjänst (samma nr som ovan) ger även support för tjänsten Telenor Stream.

 

På Telenors support sida för Telenor Stream finns även många guider och hjälp:

https://www.telenor.se/kundservice/tv-och-stream/telenor-stream/Problem med egen utrustning (TV-apparat, dator, antennkabelnät etc.)


Som fastighetsägare ansvarar du själv för installation o felsökning av din egen utrustning efter tjänstefördelaren vilket innebär att, beroende på felets art/karaktär, kan tjänsteleverantörens (Ownit / Telenor) möjligheter att hjälpa dig vara begränsade.


För hjälp/instruktion hur man installerar, ställer in (exempelvis analog och/eller digital kanalsökning) och felsöker sin egen TV rekommenderas att i första hand läsa instruktionsmanualen som medföljer TVn. Man kan även kontakta respektive TV-tillverkares support, se nummer till de vanligaste fabrikaten här (följ länken)


Om du behöver teknisk hjälp i hemmet finns ett stort antal tjänsteföretag "IT-tjänster i hemmet" som kan anlitas mot RUT-avdrag. Läs mer om detta på denna sida (följ länken).