Info till mäklare

INFO TILL MÄKLARE

Om du fått ett uppdrag att sälja en fastighet som ingår gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber) ser vi gärna att du tar del av detta informationsblad så att du kan ge en presumtiv köpare korrekt information.

 

 

Månadskostnad Samfällighetsföreningen Bara Fiber

 

Svedala Värby GA:27 förvaltas av Samfällighetsföreningen Bara Fiber. Föreningen äger det fibernätverk som anlagts i Bara och som driftsattes slutet av år 2013. För närvarande (Juni 2018) är ca 650 fastigheter anslutna till nätverket. För att finansiera installation av fibernätet har samfällighetsföreningen tagit upp ett lån. Kostnaden för lån och amortering utgör den större delen av den månadskostnad på 540 kr som varje medlem måste betala. Avgiften betalas i förskott varje kvartal och fakturor (för samtliga 4 kvartal) skickas ut 1 gång/år.

 

När föreningens lån är färdigbetalt (beräknat till sommaren 2019), kommer varje medlem enbart att betala för tjänsteutbudet samt löpande kostnader för underhåll och förvaltning av gemensamhetsanläggningen vilket då kommer att innebära en mer än halvering av månadsavgiften till 250:-/mån.

 

 

Avräkning av kvartalsfaktura vid tillträdesdagen

 

Vid ägarbyte har säljare och köpare ett solidariskt betalningsansvar. Eventuell kvartalsfaktura som är betald av säljaren, men som avser tid då köparen tillträtt fastigheten bör lämpligtvis hanteras med avräkning vid överlåtelsen av fastigheten (samt eventuella redan utdelade kommande kvartalsfakturor lämnas över till nya ägaren).

 

 

Efteranslutning

 

Det finns fastigheter i området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen från början, men det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad då fiber är draget till tomtgränsen. På www.barafiber.se finns information om vad efteranslutning kostar.

 

 

Viktigt för en köpare att känna till:

 

  • Köparen blir som lagfaren ägare av fastigheten medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.
  • Köparen får tillgång till Sveriges förmodligen mest prisvärda fibernät.
  • Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.
  • Köparen får ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV.
  • En medlem betalar varje kvartal den avgift som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om medlemmen väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.
  • Säljaren har ett solidariskt ansvar med köparen om att avgiften betalats. Köparen bör därför kontrollera att alla avgifter har betalats innan köpet har genomförts.
  • En medlem kan påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad).
  • En medlem har möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.

 

 

Vilka tjänster ingår i föreningens tjänsteutbud?

 

Fram till och med december 2018:

 

Internet: 1000Mbit från Ownit

 

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

 

TV:  Basutbud ca 20 kanaler från Sydantenn med möjlighet att välja ytterligare kanalpaket som individuellt val.

 

 

Från januari 2019:

 

Internet: 1000Mbit från Ownit

 

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

 

TV:  Basutbud ca 19 kanaler (varav 14 i HD) samt streamingtjänst från Telenor med möjlighet att välja ytterligare kanalpaket som individuellt val.

 

 

Hänvisa gärna presumtiva köpare till www.barafiber.se så att de kan se vad det innebär att bli medlem i föreningen och om de så önskar själva kan ta kontakt med samfälligheten info@barafiber.se för eventuella frågor.

 

Detta dokument finns som PDF här