2019

ÅRSSTÄMMA 2019

Föreningens årsstämma kommer att äga rum söndagen den 24 mars 2019 kl 16.00 på Värbygården i Bara!

 

Som medlem kallas du härmed till stämman! Dagordning kommer att publiceras här på hemsidan senast 2 veckor före stämman.

 

Välkommna!