Fakturorna för "halvår 1" (januari-juni) och "halvår 2" (juli-december)

skickas ut i mars repektive september varje år.


Halvårsfakturorna avser perioden januari - juni samt juli - december och beloppet att betala är 1.500:- (250:-/mån x 6 månader). Förfallodatum anges alltid på fakturan. Förseningsavgiften är 60:- och påförs automatiskt vid försenad inbetalning.


  • Ni som har anmält er för e-faktura kommer att få fakturan direkt in till er internetbank.

  • Ni som har anmält er för e-postfaktura kommer att få fakturan skickad via e-post
    (fakturan skickas från e-postadress
    faktura-no-reply@fortnox.se och med ämne "Faktura xxxxxx bifogas")

  • Ni som fortfarande har pappersfaktura kommer dessa att skrivas ut, läggas i kuvert, frankeras, postas och därefter transporteras och delas ut till er brevlåda av Postnord.Avgiften till föreningen


När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du en avgift till föreningen som täcker både föreningens administrativa kostnader/drift, samt det kollektiva tjänsteutbudet som medlemmarna kan ta del av (gruppavtalen med Ownit och Telenor). Som medlem i föreningen betalar du avgiften oavsett du väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.


Om du tecknar individuella tilläggstjänster med tjänsteleverantörerna, exempelvis extra TV kanalpaket, faktureras du för dessa tilläggstjänster direkt av tjänsteleverantören (dessa tilläggstjänster ligger helt utanför föreningens kollektiva tjänsteutbud/gruppavtal).

 

Avgiften fastställs av medlemmarna på årsstämma och kommer att faktureras enligt följande:Det OCR nummer som är angiven på fakturan måste anges vid betalningen (annars måste inbetalningen manuellt kopplas mot fakturan vilket innebär merarbete och extra kostnader för föreningen).


Sedan ett tag tillbaka kan man få sin faktura skickad via e-post eller e-faktura. Läs mer om e-postfaktura och e-faktura på denna länk.


Genom att du anmäler dig till e-postfaktura eller e-faktura sparar föreningen pengar jämfört med pappersfaktura. Dessutom sparar vi på miljön genom att minska på pappersanvändningen.

Observera att om du av någon anledning inte har fått eller saknar din faktura, är du som medlem i samfällighetsföreningen själv ansvarig att höra av dig till föreningen för att efterlysa din faktura! Vi kommer i samband med varje fakturautskick även att lägga ut en liten påminnelse här på hemsidan.


Vid ägarbyte måste säljaren göra upp med köparen kring betalningen av halvårsfakturan. Fakturan måste betalas i sin helhet, antingen av säljaren eller köparen (fakturan går inte att "splitta").


Om du är nyinflyttad och fakturan du har fått hem innehåller förra ägarens uppgifter så beror detta förmodligen på att förra ägaren inte har anmält ägarbytet. Det går dock utmärkt att betala fakturan som den är, tänk på att anger rätt OCR nummer. Gör också en anmälan om ägarbyte på denna länk så att föreningen har rätt uppgifter för framtida fakturering.

 

Observera att vid felaktig inbetalning, exempelvis betalning av högt belopp eller liknande, tillkommer en administrationsavgift på 150:- för den kostsamma manuella hantering som detta ofta innebär för föreningen (exempelvis att administrera själva återbetalningen, ta fram korrekt bokföringsunderlag samt bokföra återbetalningen).


Vid försenad inbetalning av fakturan tillkommer en påminnelseavgift på 60:-. Vid utebliven betalning trots påminnelse kommer fastighetens fiber att kopplas ur och ärendet lämnas därefter vidare till inkasso (inkassoavgift tillkommer) och därefter till kronofogdemyndigheten. En administrativ avgift på 500:- tillkommer i inkopplingsavgift för att koppla in fibern igen efter att skulden har reglerats. Notera att inkopplingen av fibern kan ta upp till 5 arbetsdagar från dess att samtliga skulder (inklusive öppningsavgiften) har betalats.


Om ni har frågor kring avgifter eller fakturorna, kontakta ekonomi@barafiber.se