MOTIONER

Motioner inför årsstämman ska enligt föreningens stadgar vara tillhanda styrelsen senast 31 december varje år så att styrelsen hinner förbereda motionerna inför årsstämman i mars.

 

Motioner skickas in till motioner@barafiber.se eller via brev till Samfällighetsföreningen Bara Fiber, Box 1, 23302 BARA senast 31 december.

 

Det är viktigt att motionen innehåller tydlig och klar information om vad det är ni föreslår ska genomföras, varför samt (om möjligt) förslag på hur förslaget ska kunna genomföras. Motionen måste också innehålla ert namn, kontaktuppgifter samt adress.