INFORMATION TILL NY ÄGARE

Detta informationsblad innehåller allmän information till dig som har köpt/håller på att köpa en fastighet som ingår i gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber).

 

Som ny (eller blivande) ägare av ansluten fastighet är det viktigt att du förstår vad det innebär att vara medlem och ansluten till fibernätet.

 

Sammanfattningsvis innebär medlemskapet följande:

 

 • Lagfaren ägare av fastigheten blir automatiskt medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.

 

 • Som medlem får du tillgång till Sveriges förmodligen mest prisvärda fibernät.

 

 • Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.

 

 • Du får som medlem ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har tecknat avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV

 

 • En medlem betalar den avgift till föreningen som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om medlemmen väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.

 

 • Information om avgiften till föreningen hittar du här

 • Observera att du måste göra upp med säljaren kring betalningen av halvårsfakturan som antingen måste betalas av säljaren eller köparen. 

 • Föreningen har tecknat ett kollektivt tjänsteavtal med Ownit (internet o telefon) samt Telenor (TV). Som ny ägare tar du själv kontakt med Telenor och Ownit för att meddela att du ska flytta in i fastigheten så att tjänsteutbudet flyttas över på dig och att du kan teckna eventuella tilläggstjänster/TV-boxar m.m.

 

 • Du är ansvarig att säkerställa att fiberkabeln som är förlagd på din tomt/fastighet inte skadas. Om du skulle skada fibern, ex vid grävarbete, blir du själv ersättningsskyldig. Säkerställ att du vet var fibern är förlagd på din tomt och se till att detta är dokumenterat i “huspärmen”. Det finns även nätkartor över fibern förläggning, läs mer om detta här.

 

 • Vid ägarbyte har säljaren har ett solidariskt ansvar med köparen om att alla avgifter till föreningen har betalts. Som blivande ägare bör du därför kontrollera att alla avgifter till föreningen är betalda innan köpet har genomförts (i annat fall finns det risk att du som ny ägare blir betalningsskyldig för tidigare ägares obetalda avgifter).

 

 • En medlem kan påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad varje år).

 

 • En medlem har möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna. Kontakta i så fall valberedningen.

 

 

 

Om fibernätet

 

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har under åren 2012-2013 investerat och byggt i ett gemensamt fibernätverk i Bara som kan utnyttjas för tjänsterna internet, telefoni och TV. Ca 700 fastigheter är anslutna till samfälligheten.

 

Det finns fastigheter inom området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen, men det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad då fiber är draget till tomtgränsen.

 

Föreningen har ett kollektivt tjänsteutbud med Ownit och Telenor (5-års avtal 2023 - 2027).


Ägarbyte

 

Förhoppningsvis har säljaren redan anmält ägarbytet till föreningen. Om du är osäker kan du kontakta föreningen. Det är viktigt att föreningen får anmälan om ägarbytet så att medlemsregistret innehåller rätt information inför kommande fakturering av avgiften. Formulär för ägarbyte finns här på denna länk.

 

Tjänstefördelaren

 

På insidan av din fastighet finns en tjänstefördelare "Inteno" dit inkommande fiber är svetsad/ansluten. Tjänstefördelaren omvandlar signalerna i fibern till tjänster (internet, telefoni samt TV). Tjänstefördelaren har också inbyggd router och Wi-Fi funktion.


Tjänstefördelaren är en förutsättning för leveransen av tjänsterna. Den är fast monterad och får endast demonteras av tjänsteleverantörens (Ownit) fibertekniker. Om man har behov av mer avancerad router/Wi-Fi går det att koppla in en egen router efter tjänstefördelaren (exempelvis "mesh system" som ger bra täckning i hela huset), då bör man kontakta Ownit så att de kan göra nödvändiga inställningar i tjänstefördelaren (de ställer porten där man kopplar in sin router i “bryggat läge”).


Tjänsteutbud

 

Det kollektiva tjänsteutbudet:

 

Internet: 1000 Mbit från Ownit

 

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

 

TV:  TV tjänster från Telenor. Analogt basutbud ca 19 kanaler. Digitalt basutbud (Kabel-TV/DVT-C), ca 20 kanaler (samtliga i HD). Streamingtjänst från Telenor ("Telenor Stream"). Möjligheter att teckna ytterligare kanalpaket som individuellt val. Analog och Kabel-tv signal från tjänstefördelare distribueras via koaxialkabel/antennkabel. För att kunna ta in hela digitala utbudet krävs en HD-box med tillhörande programkort från Telenor (ingår 1 st per fastighet). För mer detaljer om utbudet, se här. Se även TV-hjälpen för inkopplingsinstruktioner samt information hur du aktiverar dina TV-tjänster.

 

Betalning av avgiften till föreningen


Som ägare av fastigheten blir du automatiskt medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber (som förvaltar gemensamhetsanläggningen). Det innebär även att du som ny ägare av fastigheten tar över säljarens betalningsansvar för avgiften till samfällighetsföreningen. Du är själv ansvarig att se till att du betalar avgiften och om du inte har fått någon faktura måste du efterlysa den.

 

Information om avgifter


Vid ägarbyte har säljaren och köparen ett solidariskt betalningsansvar för fakturan och du måste göra upp med säljaren kring betalningen av halvårsfakturan.

 

Eftersom det är själva fastigheten som är knuten till medlemskapet i föreningen går det inte att "splitta" halvårsfakturan. Halvårsfakturan måste alltså betalas i sin helhet, antingen av säljaren eller köparen, och dessa 2 parter får göra upp sinsemellan. Lämpligtvis regleras detta i samråd med mäklaren i samband med fastighetsöverlåtelsen på banken på samma sätt som avräkningen av den årliga fastighetsskatten.


Vi rekommenderar att ni anmäler er till e-faktura, läs mer om e-faktura och avgiften på denna sida (följ länk)


Kontakta tjänsteleverantörerna (Telenor o Ownit)

Du tar själv kontakt med Telenor och Ownit för att meddela att du ska flytta in i fastigheten så att tjänsteutbudet/abonnemanget flyttas över på dig och att du kan teckna eventuella tilläggstjänster/TV-boxar m.m. (glöm inte att tala om att fastigheten ingår i Samfällighetsföreningen Bara Fiber). Så här kontaktar du Telenor för att aktivera dina TV-tjänster.


Felanmälan och hjälp

Du kontaktar respektive tjänsteleverantör för hjälp eller om tjänsten inte fungerar som den ska. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan under “Felanmälan”.

 

Information till medlemmarna

All information till medlemmarna läggs ut här på vår hemsida www.barafiber.se.

 

Ofta gör vi också ett inlägg på föreningens Facebook sida med hänvisning till att vi lagt in ny information på hemsidan. Det finns även möjlighet att prenumerera på nyheter via e-post (anmälan på hemsidans förstasida).

 

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen

Om du undrar över något eller behöver hjälp är du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen via e-post på info@barafiber.se.

 

Lycka till med din nya bostad och vi hälsar dig varmt välkommen till vår samfällighetsförening!