ANMÄLAN NYANSLUTNING

Givet att din fastighet ligger inom upptagningsområdet kan du här som fastighetsägare fylla i anmälan för nyanslutning av din fastighet. Detta gör du genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. Styrelsen kommer därefter att förbereda en ansökningsblankett för fastighetens inträde i gemensamhetsanläggningen Värby ga:27 / Samfällighetsföreningen Bara Fiber). Denna blankett måste signeras av båda parter (du som fastighetsägare samt Samfällighetsföreningen) och kommer såsmåningom att skickas till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret.


Vi strävar efter att kunna erbjuda ett anslutningstillfälle per år. Följande anslutningstillfällen är inplanerade:


För inkoppling 1 juni 2025, behöver anmälan vara gjord senast 1 februari 2025 och anslutningsavgiften vara betald senast 28 februari 2025


  1. Fastighetsägaren fyller i anmälningsformuläret (på denna sida)
  2. Styrelsen förbereder ansökningsblanketten för medlemskapet och skickar till fastighetsägaren
  3. Styrelserepresentant och fastighetsägare träffas för att signera blanketten.
  4. Faktura på anslutningsavgiften (28.825:-) skickas till fastighetsägaren
  5. Fastighetsägaren betalar fakturan på efteranslutningsavgiften
  6. Styrelsen beställer vid nästa möjliga anslutningstillfälle installation av fiber till fastigheten (grävning mellan tomtgräns och fastighet, blåsning av fiber samt installation av tjänstefördelare). Installationen utförs av en entreprenör.
  7. Om antalet samtidiga nyanslutningar innebär rabatt från entreprenören kommer denna rabatt att återbetalas ut till fastighetsägaren.
  8. Entreprenören kontaktar fastighetsägaren för att boka in förprojekteringsmöte, grävning samt inkoppling/installation.
  9. När fastigheten är ansluten till fibernätet* börjar fastighetsägaren betala Bara Fibers avgifter
  10. Fastighetens medlemsskap skrivs in i fastighetsregistret


Om ni har frågor kring nyanslutning kan ni även maila till nyanslutning@barafiber.se


* Observera att förseningar kring fiberinstallationerna ofta förekommer. Anledningar är exempelvis svåra markförhållanden, svårigheter för entreprenörer att hitta kopplingspunkten vid tomtgräns, entreprenörers väntetid/arbetsbelastning m.m. Förseningar på 1-2 månader är vanligt förekommande och därför rekommenderas en buffert vad gäller uppsägning av befintliga abonnemang.

Se högre upp på sidan för status för din anmälan!