TEKNISK HJÄLP I HEMMET

Behöver du hjälp med det tekniska?


Som fastighetsägare förväntas man själv kunna felsöka och åtgärda de flesta installationer och tekniska problem som uppstår i sin egen dator och TV utrustning. Med dagens teknikutveckling och mer avancerade prylar är det inte alltid enkelt att hänga med.


Problem med dator o TV beror generellt sätt oftast inte på fel/brister i tjänsteleverantörens leverans, utan oftast faktiskt på fel i fastighetsägarens egen utrustning (ex dator, TV, kablage, antennät). Tjänsteleverantörens (ex. Ownit eller Telenor) möjligheter att lösa problemet är alltså ofta begränsade, vilket innebär att man (beroende på problemets art/karaktär) inte kan förvänta sig att tjänsteleverantören kan lösa alla problem som uppstår.


Pga det ständigt ökande behovet av "IT, data o TV" teknisk hjälp i hemmet finns det sedan några år tillbaka ett stort antal företag som erbjuder diverse IT relaterade tjänster i hemmet, oftast mot RUT-avdrag.


Se exempel nedan på företag som man som fastighetsägare kan kontakta för att beställa och få hjälp med teknisk hjälp i hemmet. Exempel på hjälp kan vara: installation av ny TV, kanalsökning/sortering av TV kanaler, dragning och inmätning/dämpning av antennkablar, dator inställningar/installation, installation av Apple TV/streamtjänster, installation av WiFi räckviddsförlängare etc.(alternativ är att Googla "IT tjänster i hemmet Malmö")


Vill du rekommendera något företag som erbjuder dessa tjänster så meddela oss på info@barafiber.se så kan vi lägga till dem i listan ovan.


För hjälp/instruktion hur man installerar, ställer in (exempelvis analog och/eller digital kanalsökning) och felsöker sin egen TV rekommenderas att i första hand läsa instruktionsmanualen som medföljer TVn.


Man kan även kontakta respektive TV tillverkares support, se nummer nedan till de vanligaste fabrikaten:


Philips 08- 579 290 96

LG 0770- 54 54 54

Sharp 0200- 120 800

Samsung 0771- 726 78 64

Sony 08- 587 692 20

Thomson 013- 35 62 50

Panasonic 08- 566 426 88

Grundig 0141- 202 070