Info till ny ägare

INFORMATION TILL NY ÄGARE

Detta informationsblad innehåller allmän information till dig som har köpt/håller på att köpa en fastighet som ingår i gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber).

 

Som ny (eller blivande) ägare av ansluten fastighet är det viktigt att du förstår vad det innebär att vara medlem och ansluten till fibernätet.

 

Sammanfattningsvis innebär medlemskapet följande:

 

 • Lagfaren ägare av fastigheten blir automatiskt medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.

 

 • Som medlem får du tillgång till Sveriges förmodligen mest prisvärda fibernät.

 

 • Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.

 

 • Du får som medlem ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har tecknat avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV

 

 • En medlem betalar varje kvartal den avgift som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om medlemmen väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.

 

 • Avgiften är för närvarande endast 250:-/mån (sänkning från 540:- från juli 2019 eftersom föreningens lån då amorterades klart). Avgiften betalas kvartalsvis (750:-/kvartal).

 

 • Föreningen har tecknat ett kollektivt tjänsteavtal med Ownit (internet o telefon) samt Telenor (TV). Som ny ägare tar du själv kontakt med Telenor och Ownit för att meddela att du ska flytta in i fastigheten så att tjänsteutbudet flyttas över på dig och att du kan teckna eventuella tilläggstjänster/TV-boxar m.m.

 

 • Du är ansvarig att säkerställa att fiberkabeln som är förlagd på din tomt/fastighet inte skadas. Om du skulle skada fibern, ex vid grävarbete, blir du själv ersättningsskyldig. Säkerställ att du vet var fibern är förlagd på din tomt och se till att detta är dokumenterat i “huspärmen”. Det finns även nätkartor på hemsidan där fiberns ungefärliga förläggning finns utritad.

 

 • Vid ägarbyte har säljaren har ett solidariskt ansvar med köparen om att alla avgifter till föreningen har betalts. Som blivande ägare bör du därför kontrollera att alla avgifter är betalda innan köpet har genomförts (i annat fall tar du som ny ägare över tidigare ägares obetalda avgifter).

 

 • En medlem kan påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad varje år).

 

 • En medlem har möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.

 

 

 

Om fibernätet

 

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har under åren 2012-2013 investerat och byggt i ett gemensamt fibernätverk i Bara som kan utnyttjas för tjänsterna internet, telefoni och TV. Ca 650 fastigheter är anslutna till samfälligheten (augusti 2018).

 

Det finns fastigheter inom området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen, men det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad då fiber är draget till tomtgränsen.

 

Föreningen har ett kollektivt tjänsteutbud med Ownit och Telenor (5-års avtal 2019 - 2023).

 

Tjänstefördelaren

 

På insidan av din fastighet finns en tjänstefördelare dit inkommande fiber är svetsad/ansluten. Tjänstefördelaren omvandlar signalerna i fibern till tjänster (internet, telefoni samt TV). Tjänstefördelaren och också inbyggd router och Wi-Fi funktion.

 

Tjänstefördelaren är en förutsättning för leveransen av tjänsterna. Den är fast monterad och får endast demonteras av tjänsteleverantörens fibertekniker. Om man har behov av mer avancerad router/Wi-Fi går det att att egen router till tjänstefördelaren, då bör man kontakta Ownit så att de kan göra nödvändiga inställningar i tjänstefördelaren (de ställer porten i “bryggat läge”).

 

Tjänsteutbud

 

Det kollektiva tjänsteutbudet:

 

Internet: 1000Mbit från Ownit

 

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

 

TV:  TV tjänster från Telenor. Analogt basutbud ca 19 kanaler. Digitalt basutbud (Kabel-TV/DVT-C), 17 kanaler (samtliga i HD). Streamingtjänst från Telenor ("Telenor Stream"). Möjligheter att teckna ytterligare kanalpaket som individuellt val. Analog och Kabel-tv signal från tjänstefördelare distribueras via koaxialkabel/antennkabel. För att kunna ta in hela digitala utbudet krävs en HD-box med tillhörande programkort från Telenor (ingår 1 st per fastighet). För mer detaljer om utbudet, se här. Se även TV-hjälpen för inkopplingsinstruktioner samt information hur du aktiverar dina TV-tjänster.

 

Betalning av kvartalsavgiften

När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du varje kvartal en avgift för drift- och administrativa kostnader för att driva föreningen samt det kollektiva tjänsteutbudet (internet, telefoni o TV).

 

Kvartalsavgiften är (från juli 2019) 750:- (250:-/mån). 4 st fakturor (1 för varje kvartal) delas ut i början av varje år. Förfallodatum för respektive kvartalsfaktura 2019 är: 31-januari, 30-april, 31-juli samt 31-oktober.

 

Säljaren ska lämna över eventuella resterande obetalda fakturor till dig som ny ägare av fastigheten. Om du saknar en faktura går det bra att betala genom att betala kvartalsavgiften till bankgiro 139-3099 och ange fastighetsbeteckningen.

 

Kontakta tjänsteleverantören

Du tar själv kontakt med Telenor och Ownit för att meddela att du ska flytta in i fastigheten så att tjänsteutbudet/abonnemanget flyttas över på dig och att du kan teckna eventuella tilläggstjänster/TV-boxar m.m. (glöm inte att tala om att fastigheten ingår i Samfällighetsföreningen Bara Fiber). Så här kontaktar du Telenor för att aktivera dina TV-tjänster.

 

Felanmälan och hjälp

Du kontaktar respektive tjänsteleverantör för hjälp eller om tjänsten inte fungerar som den ska. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan under “Felanmälan”.

 

Information till medlemmarna

All information till medlemmarna läggs ut här på vår hemsida www.barafiber.se.

 

Ofta gör vi också ett inlägg på föreningens Facebook sida med hänvisning till att vi lagt in ny information på hemsidan. Det finns även möjlighet att prenumerera på nyheter via e-post (anmälan på hemsidan).

 

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen

Om du undrar över något eller behöver hjälp är du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen via e-post på info@barafiber.se.

 

Lycka till med din nya bostad och vi hälsar dig varmt välkommen till vår samfällighetsförening!