BARA FIBER

Svedala Värby GA:27 förvaltas av Samfällighetsföreningen Bara Fiber, som äger det fibernätverk som anlagts i Bara och som togs i drift vid årsskiftet 2013/2014. Detta skedde efter det att Baras villaägare tog saken i egna händer och bildade en samfällighetsförening för att kunna låna upp de 14 miljoner fibernätverket kostade. Föreningen bestämde att utöver de som redan hade anslutit sig, 445 villor, skulle anläggningen förberedas så att alla inom området på sikt skulle kunna gå med, t.ex om man ändrade sig eller vid ägarbyten. På så sätt har flera hundra medlemmar tillkommit och i dagsläget är ca 800 bostäder anslutna.


Nätet ägs helt av medlemmarna själva genom föreningen, vars styrelse (som utses av medlemmarna), ser till att drift, ekonomi, avtal etc. fungerar. Genom att inga utomstående ägare finns och anläggningskostnaden kunde lånas upp till 1,5% ränta, kunde hela lånet amorteras klart juni 2019 och månadskostnaden för medlemmarna är nu därför oslagbart låg. Det helt medlemsägda och- drivna nätet säkerställer dessutom att inga automatiska eller smygande prishöjningar sker, att de ingående bredband, TV och telefonitjänsterna håller högsta kvalitet och är anpassade för oss, samt att driften är maximalt kostnadseffektiv. Detta sammantaget gör vår anläggning till den kanske allra bästa i landet!

Viktiga händelser i Bara Fibers historia

Modern Timeline with Popup