Om föreningen

OM FÖRENINGEN

Bara Fiber

Svedala Värby GA:27 förvaltas av Samfällighetsföreningen Bara Fiber. Föreningen äger det fibernätverk som anlagts i Bara och som togs i drift vid årsskiftet 2013/2014 efter att Baras villaägare bestämt att ta saken i egna händer och bildat en samfällighetsförening för att kunna låna upp de 14 miljoner det kostade. Föreningen bestämde att utöver dem som hade anslutit sig, 445 villor, skulle anläggningen förberedas så att alla inom området, 820 villor, skulle kunna gå med om man ändrade sig senare eller om huset fick ny ägare. På så sätt har hittills mer än 200 medlemmar tillkommit och i dagsläget (oktober 2021) är ca 700 bostäder anslutna.

 

Nätet ägs alltså helt av medlemmarna själva genom föreningen, vars styrelse (som utses av medlemmarna), ser till att drift, ekonomi, avtal, och liknande fungerar. Genom att inga utomstående ägare finns och anläggningskostnaden kunde lånas upp till 1,5% ränta gjorde att hela lånet amorterades klart juni 2019 och månadskostnaden för medlemmarna är nu oslagbart låg. Att medlemmarna själva helt äger och driver nätet betyder också att inga automatiska eller smygande prishöjningar sker, att de ingående bredband, TV och telefonitjänsterna håller högsta kvalitet och är anpassade för oss, samt att driften är maximalt kostnadseffektiv. Allt detta sammantaget gör vår anläggning till den kanske allra bästa i landet.

Bara Fibers historik (viktiga händelser)

 

2010

 

2011

Jan-Sep

2012

Jan-Dec

2013

Jan

2014

Feb

2016

Sep

2017

Dec

2017

Feb

2019

Juni

2019

Första allmänna mötet

Onsdagen den 17 november 2010 hölls det första allmänna mötet i Bara kring fiber. Mötet anordnades av Värby Villastad.

Telia fiber

Telia erbjuder leasingavtal av fibernät som Baraborna tackar nej till och i stället beslutar att försöka bygga ett eget fibernät.

Intresseanmälningar

Intresseanmälningar inhämtas från invånarna i Bara för att bygga ett eget nät. Arbetsgruppen anordnar diverse informationsträffar.

Byggnation av fibernätet

Fibernätet byggs, huvudentreprenör är Eltel Networks med AKEA som underentreprenör för markarbetet.

Driftstart av fibernätet

Fibernätet färdigbyggt, fastigheterna anslutna och tjänster i nätet levereras av Ownit och Sydantenn. Invigning av fibernätet av Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt.

European Broadband Award

Bara Fiber nomineras till och får pris i European Broadband Award.

Markavtal

Efter många möten har vi nu avtal med Svedala kommun angående rätt att anlägga och bibehålla fibernätet (så kallad ledningsrätt).

Momsfrågan

Efter mer än 5 års kamp med Skatteverket gav Högsta Förvaltningsrätten oss rätt att återbetalning av inbetald moms. Bara Fiber får tillbaka 2,7 miljoner vilket går oavkortat till amortering av föreningens lån.

Nytt tjänsteavtal

Efter 5 år med Sydantenn/Ownit har vi nu gått över till ett nytt tjänsteavtal med Telenor/Ownit fr.o.m. 1 februari 2019. Det nya tjänsteavtalet omfattar, förutom fler HD-kanaler, även en streamtjänst (Telenor Stream).

Föreningens lån har amorterats

Den sista amorteringen på föreningens lån (som togs för att kunna bygga fibernätet) gjordes. Avgiften kunde därmed sänkas till endast 250:-/mån.