Nätkartor

NÄTKARTOR

Ska du gräva på din tomt? Använd gärna Ledningskollen!


Vi rekommenderar alla som ska gräva att använda tjänsten Ledningskollen (www.ledningskollen.se).

Du kan via Ledningskollen få information från respektive ledningsägare (exempelvis Bara Fiber) om vilka ledningar som finns i det område du har tänkt att gräva. Ledningskollen är gratis att använda och tjänsten finansieras med offentliga medel.


Som fastighetsägare måste du hålla reda på var du har din fiber på din egen tomt! Fiberns förläggningsdjup är vanligvis ca 30 cm och har ofta färgat markeringsband ca 5-10 cm ovanför fibern, men kan vara grundare särskilt på den plats där fibern går in i fastigheten. Undvik att plantera buskar eller träd i fiberns närhet eftersom rötterna kan skada fibern.


Som fastighetsägare är du ansvarig att säkerställa att fiberkabeln som är förlagd på din egen tomt/fastighet inte skadas. Om du (eller någon du anlitat) skulle skada fibern, ex vid grävarbete, blir du själv ersättningsskyldig. Säkerställ därför att du vet var fibern är förlagd på/kring din tomt och se till att detta även finns dokumenterat i “huspärmen”. Föreningen har även nätkartor (se nedan) som visar fiberns ungefärliga förläggning i mark.


Innan du ska gräva rekommenderar vi att du säkerställer att ert försäkringsbolag (ex. hemförsäkring/drulleförsäkring) täcker kostnader för reparation av skadad fiber orsakad av er (eller utomstående som gräver på uppdrag av er). Beroende på skadans art och läge kan kostnader på tiotusentals kronor uppkomma.


Skulle mot förmodan fibern skadas kan ni felanmäla som vanligt till Ownit (informera även föreningen om skadan på info@barafiber.se).

 

Föreningen har en nätkarta/ledningskarta som visar fiberns ungefärliga förläggning i mark, både på allmän platsmark samt på privata tomterna. Kontakta föreningen på info@barafiber.se för att få ett utdrag från nätkartan för din egen tomt.


Försiktighetsmarginal


Även om grävningen inte ska göras exakt där fibern ligger är det viktigt att vara försiktig. Utmärkningen på ledningskartan på privata tomter är ungefärligt inritad med ca 1 - 2 meters noggrannhet. Eftersom stenar eller
annat under marken kan påverkas av grävning rekommenderar Bara Fiber att all grävning inom en meter på vardera sida om där man tror fibern ligger görs med stor försiktighet och alltid med handverktyg (spade, skyffel osv). Observera att detta även gäller på djupet. Det finns inget garanterat säkert avstånd vid grävning ovanför fiber.


Information till företag samt grävning på allmän platsmark


Rekommendationerna ovan är vägledning för medlemmar som genomför grävning på egen tomt. För grävning på allmän platsmark samt företag och entreprenörer som genomför grävning i anslutning till Bara Fibers infrastruktur gäller följande dokument: Villkor grävning Bara Fiber.pdf


Föreningens nätkartor inte längre öppet publicerade


Tidigare har föreningens nätkartor varit öppet tillgängliga på denna sida. Styrelsen har nu gjort bedömningen att det inte är lämpligt att publicera nätkartorna öppet. Anledningarna är dels att nätkartorna kan innehålla känslig/kritisk information, samt att föreningen saknar utgivningsbevis för att öppet publicera den typen av innehåll.